Vật Lý 9: Định luật Jun – Lenxo

Vật Lý 9: Định luật Jun – Lenxo

Định luật Jun – Lenxo là một bài trong chương trình vật lý lớp 9. Vậy bài này có những kiến thức cơ bản nào các em hãy cùng Riviewer tham khảo nội dung bài nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. ĐỊNH LUẬT

Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua

2. CÔNG THỨC

Q = {I^2}Rt

Trong đó:

+ Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)

+ I: cường độ dòng điện (A)

+ R: điện trở  (Ω)

+ t: thời gian (s)

3. CHÚ Ý

– Nếu nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì ta có công thức:

 Q{\rm{ }} = 0,24{I^2}Rt

– Ngoài ra Q còn được tính bởi công thức: 

Q = UIt hoặc Q = \frac{{{U^2}}}{R}t

– Công thức tính nhiệt lượng:

 Q = mc\Delta t

Trong đó:

+ m khối lượng (kg)

+ c nhiệt dung riêng (Jkg.K)

\Delta t 

Độ chênh lệch nhiệt độ (0C hoặc 0K)

4. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

Phương trình cân bằng nhiệt:

Trong đó:

{m_1},{c_1},{t_1}

 Lần lượt là khối lượng, nhiệt dung riêng và nhiệt độ ban đầu của vật thu nhiệt

{m_2},{c_2},{t_1}' 

Lần lượt là khối lượng, nhiệt dung riêng và nhiệt độ ban đầu của vật tỏa nhiệt

{t_2}

Nhiệt độ sau cùng của vật

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 

Định luật Jun – Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. Cơ năng

B. Năng lượng ánh sáng

C. Hóa năng

D. Nhiệt năng

Câu 2: 

Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng?

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua.

B. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

C. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn.

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.

Câu 3: 

Mắc các dây dẫn vào hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở dây dẫn?

A. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.

B. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi.

C. Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa.

D. Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về bài Định luật Jun – Lenxo mà Riviewer mang đến. Hy vọng với bài học này sẽ giúp các em tiếp thu bài một cách dễ hiểu nhất. Chúc các em làm bài thật tốt!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0