Vật Lý 8: Sự nổi

Vật Lý 8: Sự nổi

Sự nổi là một bài trong chương trình vật lý lớp 8 mà Riviewer mang đến cho các e tham khảo, với mong muốn giúp các em hiểu thêm về bài. Vậy bài học này có những gì các em cùng tìm hiểu nhé!

A. LÝ THUYẾT SỰ NỔI

1. KHI NÀO VẬT CHÌM, KHI NÀO VẬT NỔI?

Gọi P là trọng lượng của vật, FA là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì:

– Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét FA nhỏ hơn trọng lượng: FA<P

–Vật nổi lên khi: FA>P

– Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: FA=P

2. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT CỦA CHẤT LỎNG

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét: 

FA=d.V

Trong đó:

+ FA : Lực đẩy Ác-si-mét (N)

+ d: trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

+ V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng (m3)

+ V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng chứ không phải là thể tích của vật.

+ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

B. TRẮC NGHIỆM 

Bài 1: 

Lực đẩy Ác – si – mét nhỏ hơn trọng lượng thì:

A. Vật chìm xuống

B. Vật nổi lên

C. Vật lơ lửng trong chất lỏng

D. Vật chìm xuống đáy chất lỏng

Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác – si – mét nhỏ hơn trọng lượng

⇒ Đáp án A

Bài 2: 

Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – mét có cường độ

A. Nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B. Lớn hơn trọng lượng của vật.

C. Bằng trọng lượng của vật.

D. Nhỏ hơn hoặc bằng trọng lượng của vật.

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì vật nổi lên khi FA > P

⇒ Đáp án B

Bài 3: 

Gọi dv là trọng lượng riêng của vật, d là trọng lượng riêng của chất lỏng. Điều nào sau đây không đúng?

A. Vật chìm xuống khi dv > d

B. Vật chìm xuống đáy khi dv = d

C. Vật lở lửng trong chất lỏng khi dv = d

D. Vật sẽ nổi lên khi dv < d

Vật chìm xuống đáy khi dv = d

⇒ Đáp án B

Bài 4: 

Trong công thức tính lực đẩy Ác – si – mét: FA = dV, V là

A. Thể tích của vật

B. Thể tích chất lỏng chứa vật

C. Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

D. Thể tích phần chất lỏng không bị vật chiếm chỗ

⇒ Đáp án C

Hy vọng sau bài học này Riviewer các em sẽ nắm vững trọng tâm bài học để từ đó làm bài tốt hơn. Chúc các em áp dụng bài vào các kì thi thật tốt.

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0