Vật Lý 8: Lực đẩy Ác-si-mét

Vật Lý 8: Lực đẩy Ác-si-mét

Lực đẩy Ác-si-mét chi tiết nhất của Riviewer sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm về bài học, từ đó giúp học sinh ôn tập để nắm vững kiến thức môn Vật Lí lớp 8. Mời các em cùng tham khảo nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó

Một vật nhúng vào chất lỏng, bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác – si – mét.

2. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét

Công thức tính lực đẩy:

FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3).

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3).

FA là lực đẩy Ác-si-mét (N)

Lưu ý:

– V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ cũng chính là thể tích phần chìm của vật chứ không phải là thể tích của vật.

Muốn tính thể tích phần chìm của vật có nhiều trường hợp:

Nếu cho biết Vnổi thì:

Vchìm = Vvật – Vnổi.

Nếu cho biết chiều cao h phần chìm của vật (có hình dạng đặc biệt) thì

Vchìm=Sđáy.h

Nếu cho biết vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng thì:

Vchìm = Vvật.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Tính trọng lượng riêng của chất lỏng, thể tích phần chìm của vật.

Khi biết trọng lượng của vật ở trong không khí (P) và trọng lượng của vật khi nhúng trong chất lỏng (P1) thì lực đẩy Ác-si-mét:

FA = P – P1

Từ công thức:

FA = d.V ⇒ 

2. So sánh lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên các vật

– Khi các vật được nhúng chìm hoàn toàn trong cùng một chất lỏng thì lực đẩy tác dụng lên các vật chỉ phụ thuộc vào thể tích của nhúng. Vật nào có thể tích lớn hơn thì vật đó chịu lực đẩy tác dụng lên nó lớn hơn.

– Khi các vật có cùng khối lượng (làm bằng các chất khác nhau) được nhúng chìm hoàn toàn trong cùng một chất lỏng thì lực đẩy tác dụng lên các vật chỉ phụ thuộc vào khối lượng riêng của chúng. Vật nào có khối lượng riêng lớn hơn thì vật đó chịu lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó nhỏ hơn.

– Khi các vật có cùng thể tích được nhúng chìm hoàn toàn trong các chất lỏng khác nhau thì vật nào được nhúng trong chất lỏng có trọng lượng riêng lớn hơn thì vật đó chịu lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó lớn hơn.

C. TRẮC NGHIỆM 

Bài 1: 

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng:

A. Trọng lượng của vật.

B. Trọng lượng của chất lỏng.

C. Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

D. Trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.

⇒ Đáp án C

Bài 2: 

Khi ôm một tảng đá trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì:

A. khối lượng của tảng đá thay đổi.

B. khối lượng của nước thay đổi.

C. lực đẩy của nước.

D. lực đẩy của tảng đá.

Khi ôm một tảng đá trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì lực đẩy của nước

⇒ Đáp án C

Bài 3: 

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là:

A. FA = D.V

B. FA = Pvật

C. FA = d.V

D. FA = d.h

⇒ Đáp án C

Bài học Lực đẩy Ác-si-mét mà Riviewer đã giới thiệu đến các em đã kết thúc rồi. Trong bài học này, hy vọng các em sẽ tiếp thu bài để áp dụng trong việc học thật hiệu quả. Chúc các em học tập thật tốt!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0