Vật Lý 8: Cơ năng – Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Vật Lý 8: Cơ năng – Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Cơ năng – Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng là một bài của Riviewer gồm các kiến thức trọng tâm về bài học, từ đó giúp học sinh ôn tập để nắm vững kiến thức môn Vật Lý lớp 8. Mời các em cùng tham khảo nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. CƠ NĂNG LÀ GÌ?

Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng.

Vật có khả năng thực hiện công càng lớn thì cơ năng của vật càng lớn.

– Đơn vị của cơ năng là Jun (J)

2. THẾ NĂNG

– Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng hấp dẫn.

– Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

Khi vật nằm trên mặt đất thì thế năng hấp dẫn của vật bằng 0. (thường chọn mặt đất làm mốc).

– Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

+ Ta có thể không lấy mặt đất mà lấy một vị trí khác làm mốc để tính độ cao. Vậy thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào mốc tính độ cao.

Thế năng hấp dẫn của vật còn phụ thuộc vào khối lượng của nó. Vật có khối lượng càng lớn thì thế năng càng lớn.

3. ĐỘNG NĂNG

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.

– Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

– Nếu vật đứng yên thì động năng của vật bằng 0.

+ Thế năng và động năng là 2 dạng của cơ năng.

+ Một vật có thể vừa có động năng vừa có thế năng.

+ Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

4. SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA CÁC DẠNG CƠ NĂNG

Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hoá thành động năng.

5. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

B. TRẮC NGHIỆM 

Bài 1:

Vật có cơ năng khi

A. Vật có khả năng sinh công.

B. Vật có khối lượng lớn.

C. Vật có tính ì lớn.

D. Vật có đứng yên.

Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng

⇒ Đáp án A

Bài 2: 

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.

A. Khối lượng.

B. Trọng lượng riêng.

C. Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.

D. Khối lượng và vận tốc của vật.

– Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn.

– Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

⇒ Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất và khối lượng của nó.

⇒ Đáp án C

Bài 3: 

Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Khối lượng.

B. Độ biến dạng của vật đàn hồi.

C. Khối lượng và chất làm vật.

D. Vận tốc của vật.

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

⇒ Đáp án B

Bài 4: 

Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

A. Viên đạn đang bay.

B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

⇒ Đáp án C

Bài học Cơ năng – Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng mà Riviewer  giới thiệu đến các em kết thúc rồi. Trong bài học này, hy vọng các em sẽ tiếp thu bài để áp dụng trong việc học thật hiệu quả. Chúc các em học tập thật tốt!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0