Vật lý 6: Sự sôi

Vật lý 6: Sự sôi

Sự sôi là một bài trong chương trình vật lý lớp 6 mà Riviewer mang đến cho các e tham khảo, với mong muốn giúp các em hiểu thêm về bài. Vậy bài học này có những gì các em cùng tìm hiểu nhé!

A. Lý thuyết

1. Sự sôi là gì?

Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, chất lỏng vừa bay hơi tạo ra các bọt khí ở trong lòng nó vừa bay hơi trên mặt thoáng.

2. Phân biệt sự sôi và sự bay hơi

Căn cứ vào định nghĩa và các đặc điểm của sự sôi và sự bay hơi để phân biệt.

Lưu ý:

Ta có thể nói, sự sôi là sự bay hơi vì sự sôi cũng là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Nhưng không thể nói sự bay hơi là sự sôi vì sự bay hơi chỉ xảy ra ở trên mặt thoáng còn sự sôi thì lại xảy ra trên mặt thoáng và ngay cả trong lòng chất lỏng.

3. Các đặc điểm của sự sôi

Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

 Lưu ý:

Nhiệt độ sôi của chất lỏng còn phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng chất lỏng. Áp suất trên mặt thoáng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.

B. Phương pháp giải Sự sôi

Cách xác định nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, chất và trạng thái của chất đó qua đồ thị

Căn cứ vào đồ thị:

Nếu đồ thị có hai đoạn nằm ngang ứng với hai nhiệt độ khác nhau thì ứng với giá trị nhiệt độ thấp là nhiệt độ nóng chảy và ứng với giá trị nhiệt độ cao hơn là nhiệt độ sôi.

– Tra bảng nhiệt độ nóng chảy hay bảng nhiệt độ sôi của một số chất ta sẽ suy ra được chất đó là chất gì.

– Đường biểu diễn ở dưới nhiệt độ nóng chảy, chất ở trạng thái rắn.

– Đường biểu diễn nằm ngang ứng với nhiệt độ nóng chảy, chất ở trạng thái vừa rắn vừa lỏng.

– Đường biểu diễn ở trên nhiệt độ nóng chảy và dưới nhiệt độ sôi, chất ở trạng thái lỏng.

– Đường biểu diễn nằm ngang ứng với nhiệt độ sôi, chất ở trạng thái vừa lỏng vừa hơi.

– Đường biểu diễn nằm trên nhiệt độ sôi, chất ở trạng thái hơi.

C. Trắc nghiệm

Câu 1: 

Nước sôi ở nhiệt độ nào?

A. 100oC

B. 1000o​C

C. 99o​C

D. 0o​C

Câu 2: 

Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng

B. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng.

C. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.

D. Trong suốt quá trình diễn ra hiện tượng này, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

Câu 3: 

Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào?

A. Tăng dần

B. Không thay đổi.

C. Giảm dần

D. Ban đầu tăng rồi sau đó giảm

Câu 4: 

Sự nóng chảy, sự đông đặc, và  sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?

A. Nhiệt độ không thay đổi và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

B. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ không xác định

C. Nhiệt độ giảm dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

D. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác định

Đáp án

1.A – 2.C – 3.B – 4.A

Với nội dung bài Sự sôi, các bạn học sinh cần nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của một số ứng dụng sự nở vì nhiệt vào đời sống và học tập. Chúc các em học bài và làm bài thật tốt nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0