Hóa học 9: Tính chất hóa học của oxit – Sự phân loại oxit

Hóa học 9: Tính chất hóa học của oxit – Sự phân loại oxit

Tính chất hóa học của oxit – Sự phân loại oxit được Riviewer  sưu tầm và đăng tải nhằm mục đích giúp các em học sinh phần nào trong việc tiếp thu bài dễ dàng hơn. Mời các em cùng tham khảo nhé!

A. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT

1. Oxit bazơ

a. Tác dụng với nước

Một số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là: Na2O, CaO, K2O, BaO tạo ra bazơ tan tương ứng

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

b. Tác dụng với axit

Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Ví dụ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

c. Tác dụng với oxit axit

Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

CaO + CO2 → CaCO3

Na2O + SO2 → Na2SO3

* Những oxit bazơ tác dụng được với nước thì tác dụng được với oxit axit

2. Oxit axit

a) Tác dụng với nước

Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

Một số oxit axit tác dụng với nước ở điều kiện thường như: P2O5, SO2, SO3, NO2, CO2,… tạo ra axit tương ứng

Ví dụ: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

CO2 + H2O → H2CO3

SO3 + H2O → H2SO4

b) Tác dụng với dung dịch bazơ

Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓trắng + H2O

c) Tác dụng với oxit bazơ

Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O) tạo thành muối

CO2 + CaO → CaCO3

B. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

Oxit được chia thành 4 loại:

1. Oxit bazơ: 

Là những oxit khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

+ Bazơ không tan: CuO, FeO, MgO, Ag2O,…

+ Bazơ tan: Na2O, K2O, BaO, CaO

2. Oxit axit: 

Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: SO2, SO3, CO2, P2O5, N2O5

3. Oxit trung tính: 

Còn được gọi là oxit không tạo muối, là oxit không tác dụng với axit, bazơ, muối.

Ví dụ: N2O, NO, CO,…

4. Oxit lưỡng tính: 

Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO, Cr2O3,…

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Bài học Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit mà Riviewer giới thiệu đến đã kết thúc rồi, hy vọng các em sẽ tiếp thu để áp dụng học tập thật tốt nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0