Hóa học 9: Mối liên hệ giữa Etilen rượu etylic và Axit axetic

Hóa học 9: Mối liên hệ giữa Etilen rượu etylic và Axit axetic

Riviewer xin giới thiệu đến các em bài Mối liên hệ giữa Etilen rượu etylic và Axit axetic, vậy tài liệu này có những kiến thức bổ ích nào. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. Từ Etilen cho ra rượu Etylic

Phản ứng này cần xúc tác nhiệt độ, và H2SO4 đặc

2. Từ rượu Etylic cho ra axit Axetic

Phản ứng này cần xúc tác là men giấm

CH3-CH2-OH + O2 men — CH3-COOH

3. Từ axit Axetic hay Etylic cho ra Etyl Axetat

Phản ứng (Este hóa) này cần xúc tác nhiệt độ, và H2SO4 đặc

Phản ứng điều chế Etyl axetat từ ancol Etylic và axit axetic được gọi là phản ứng Este hóa.

Như vậy, ta có sơ đồ liên hệ giữa Etilen, ancol Etylic và axit Axetic như sau

4. Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Phương trình phản ứng minh họa

B. Câu hỏi vận dụng

Câu 1. 

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là

A. CH3 – CH2 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH3 – CH3 = O.

D. CH3 – OH – CH2.

Câu 2. 

Cho dãy biến đổi hóa học sau

C6H6→ X → Y → Z (1,4,6-tribromphenol)

Trong dẫy biến đổi trên, các chất X, Y lần lượt là

A. C6H5Br, C6H5NO2

B. C6H5Br, C6H5OH

C. C2H2, C2H5Br

D. CH3CH2Cl, CH2=CH2

Câu 3. 

Để nhận biết ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Câu 4. 

Khi thổi khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa muối vô cơ thu được phải là NaHCO3 vì:

A. phênol là chất kết tinh, ít tan trong nước lạnh.

B. tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3-.

C. CO2là một chất khí.

D. Nếu tạo ra Na2CO3 thì nó sẽ bị CO2 dư tác dụng tiếp theo phản ứng: Na2CO3+ CO2 + H2O → 2NaHCO3.

Hy vọng với tài liệu Riviewer sẽ giúp các bạn học sinh hiểu và nhớ được nội dung của bài Mối liên hệ giữa Etilen rượu etylic và Axit axetic. Chúc các bạn có thể vận dụng tốt vào giải các dạng bài tập thành công!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0