Hóa học 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Hóa học 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Riviewer xin giới thiệu đến các em bài Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, vậy tài liệu này có những kiến thức bổ ích nào. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. Khái niệm hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…)

VD: CH4, C2H2, C6H6, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11

Hợp chất hữu cơ có ở trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta.

2. Phân loại hợp chất hữu cơ

a. Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

Ví dụ: C4H10, C2H4, C3H4, C6H6,…

b. Dẫn xuất của hiđrocacbon

Ngoài C và H, trong phân tử còn có các nguyên tố khác như: O, S, Cl,…

Phân tử của nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon (dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp chất tạp chất chức, polime…

Ví dụ: C6H5OH, C6H5NH2, C12H22O11, CH3COOH, CH3CHO

3. Khái niệm về hóa hữu cơ

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ

Hóa học hữu cơ có nhiều phân ngành như: Hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên.

4. Đặc điểm cấu tạo trong phân tử hợp chất hữu cơ

Trong các hợp chất hữu cơ, C có hóa trị IV, H có hóa trị I, O luôn có hóa trị II.

Kí hiệu:

Ví dụ:

Các phân tử

 C{{H}_{4}},{{C}_{2}}{{H}_{4}},{{C}_{2}}{{H}_{2}}

Là các hiđro cacbon

Ngoài ra các hợp chất có thêm các nguyên tố khác được gọi là dẫn xuất hiđrocacbon

Ví dụ: Phân tử rượu etylic

 {{C}_{2}}{{H}_{5}}OH

Mạch cacbon

+ Mạch vòng:

+ Mạch hở:

5. Công thức cấu tạo

Cách viết CTCT của một hợp chất hữu cơ

Ví dụ:

Viết CTCT của HCHC sau: 

{{C}_{4}}{{H}_{10}}

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1:

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

A. cacbon

B. hiđro

C. oxi

D. nitơ.

Câu 2: 

Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ ?

A. CH3Cl

B. CH4

C. CO

D. CH3COONa.

Câu 3: 

Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

A. CH4, C2H6, CO.

B. C6H6, CH4, C2H5OH.

C. CH4, C2H2, CO2.

D. C2H2, C2H6O, BaCO3.

Hy vọng với tài liệu Riviewer sẽ giúp các bạn học sinh hiểu và nhớ được nội dung của bài Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Chúc các bạn có thể vận dụng tốt vào giải các dạng bài tập thành công!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0