Hóa học 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Hóa học 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Nhằm phục vụ tốt nhất cho việc củng cố kiến thức cũng như hướng dẫn thực hiện các bài tập chưa được giải trên lớp. Bài Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ của Riviewer sẽ đáp ứng mục tiêu trên và hỗ trợ học sinh trong việc giải các bài tập hóa học lớp 9. Mời các em cùng học nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

a. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

– Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II.

– Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử.

– Ví dụ với phân tử CH4:

Nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử H, nguyên tử C có hóa trị IV.

Nguyên tử H có hóa trị I nên mỗi nguyên tử H tạo được 1 liên kết với nguyên tử cacbon.

b. Mạch cacbon

– Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.

– Có 3 loại mạch cacbon: mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

Ví dụ:

c. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

– Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

– Ví dụ cùng công thức phân tử C2H6O có 2 chất:

2. CÔNG THỨC CẤU TẠO

– Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo

Ví dụ:

Công thức cấu tạo của etan:

Viết gọn CH3 – CH3

Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

 Phân tử metan CH4 có cấu tạo

A. dạng đường thẳng

B. Hình chóp tứ diện đều

C. dạng tam giác phẳng

D. Dạng hình vuông phẳng

Câu 2. 

Chất X có CTPT là C3H8. Trong phân tử X chỉ gồm các liên kết đơn C-C và C-H. Số liên kết trong phân tử X là:

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

Câu 3. 

 Số chất là đồng phân có cùng công thức phân tử C2H6O là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 4. 

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. C2H4

B. C2H2

C. C6H6

D. C2H6

Hy vọng qua tài liệu Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ của Riviewer các em sẽ nắm bắt được những kiến thức trọng tâm của bài một cách dễ dàng nhất. Chúc các em học tập thành công nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0