Hóa học 8: Công thức hóa học

Hóa học 8: Công thức hóa học

Để chuẩn bị cho kì thi sắp tới Riviewer xin giới thiệu, đến các em bài học Công thức hóa học tổng hợp các câu hỏi lý thuyết trong chương trình giảng dạy môn hóa học lớp 8. Mời các em học sinh cùng tham khảo nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. Công thức hóa học của đơn chất

– Với kim loại, kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa học.

Ví dụ:

công thức của đồng, sắt,… là Cu, Fe,…

– Với phi kim, có thêm chỉ số ở chân kí hiệu để chỉ số nguyên tử liên kết với nhau.

Ví dụ: công thức của hidro, oxi,… là H2, O2,…

– Nếu phân tử chỉ gồn 1 nguyên tử thì CTHH chính là kí hiệu hóa học

2. Công thức hóa học của hợp chất

– Gồm kí hiệu hóa học của nguyên tố và chỉ số ở chân

– Nếu chỉ số là 1 thì không cần ghi

– Công thức dạng chung: AxBy; AxByCz (trong đó A,B,C là kí hiệu hóa học; x, y, z là các chỉ số chỉ số nguyên tử của nguyên tố đó trong hợp chất).

Ví dụ: Công thức của nước là H2O, của muối ăn là NaCl

3. Ý nghĩa của công thức

Cho biết:

– Nguyên tố tạo ra chất

– Số nguyên tử mỗi nguyên tố

– Phân tử khối

Ví dụ:

công thức của nước là H2O cho biết:

Nước gồm hidro và oxi

Trong 1 phân tử nước có 1 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử hidro

Phân tử khối của nước là 18

B. Bài tập

Bài 1: 

Từ công thức của hợp chất  amoniac NH3 ta biết được điều gì?

A. Có 2 nguyên tử tạo ra chất. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra , PTK = 17

B. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17

C. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17. Có 1 nguyên tử 1N, 3  nguyên tử H trong 1 phân tử của chất      

D. PTK = 17

Lời giải

NH3 do 2 nguyên tố N và H tạo thành, PTK = 17, gồm 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử H

Đáp án cần chọn là: C

Bài 2: 

Chọn đáp án sai

A. CO là phân tử gồm nguyên tố C và nguyên tố O.

B. Ca là công thức hóa học của canxi.

C. Al2Ocó 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử.

D. Fe3O4 gồm 3 nguyên tử Fe và 4 nguyên tử O

Lời giải

Đáp án sai là: Al2O3 có 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử.

=> sửa lại: Al2O3 có 2 nguyên tử nhôm và 3 nguyên tử oxi trong phân tử.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 3: 

Những nguyên tố tạo nên Canxi cacbonat có trong vỏ trứng là:

A. Ba, C, O

B. Ca, C, O

C. K, C, O

D. C,  P, O

Lời giải

Canxi cacbonat có công thức hóa học là: CaCO3 => được tạo nên từ các nguyên tố: Ca, C, O

Đáp án cần chọn là: B

Hy vọng qua tài liệu này của Riviewer các em sẽ hiểu bài Công thức hóa học để từ đó tiếp thu và làm bài tốt hơn. Chúc các em thành công nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0